Warunki dzierżawy gruntu

Wymagania względem działki

Minimalna powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę to ok. 1 ha

Klasa gleby IV, V, VI

Działka położona poza obszarami Parków Narodowych i Rezerwatów

Miejscowy Plan Zagospodarowania działki powinien uwzględniać możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

W odległości do 800 metrów od granicy działki znajduje się linia energetyczna średniego napięcia

Zobacz nasze realizacje

Umowa dzierżawy zabezpiecza interesy właściciela gruntu. Zobowiązania inwestora względem wydzierżawijącego to m.in.:

Wypłata czynszu dzierżawnego w kwocie według ustaleń ok. 10 tys/ha/rok

Zapewnienie regularnego dochodu dla właściciela działki przez okres 25 - 29 lat

Czynsz dzierżawy jest corocznie waloryzowany

Instalacja fotowoltaiczna nie szkodzi środowisku oraz nie wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt

Po zakończeniu umowy inwestor zobowiązany jest przywrócić działkę do stanu pierwotnego oraz usunięcia wszelkich elementów instalacji z terenu działki

Czynsz dzierżawy zaczyna obowiązywać od początku prac budowlanych

Inwestor ponosi koszty związane z ubezpieczeniem inwestycji

Inwestor pokrywa opłaty związane z wyłączeniem gruntu spod produkcji rolnej

Inwestor pokrywa koszty podatku od nieruchomości na której wybudowana jest instalacja, ustalanego na podstawie aktualnego przeznaczenia gruntu

Po zakończeniu umowy działka dalej jest własnością wydzierżawiającego (nie ma zasiedzenia)

Chcesz porozmawiać i dowiedzieć się więcej? 

Monika

Kierownik ds. Projektów PV

Tel. 698 008 480