Dzierżawa gruntu

Korzyści wynikające z dzierżawy gruntuNiepewna sytuacja na rynku rolnym oraz ciągłe zmiany warunków klimatycznych nie sprzyjają rozwojowi upraw, zwłaszcza na gruntach o niskiej klasie bonitacyjnej.

Odpowiedzią na tę sytuację jest możliwość oddania nieużytków w dzierżawę. Dzierżawa gruntu przynosi wymierne korzyści dla obu stron, zarówno właściciela gruntów jak i dla inwestora.


  • stały dochód na długoletni okres (25 - 29 lat)
  • waloryzacja czynszu dzierżawy
  • dochód z zagospodarowania nieużytków
  • poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
  • promowanie ekologicznych, przyjaznych środowisku inwestycji

Zapraszamy na konsultacje!

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, a także wybiorą najkorzystniejsze rozwiązania.