Budowa elektrowni PV

Przygotowanie dokumentacji i budowa elektrowni fotowoltaicznych

Co zawiera nasza oferta?

Własna elektrownia PV

Uzyskanie decyzji administracyjnych

Etap I administracyjny obejmuje:

· Projekt koncepcyjny

· Wniosek o Decyzję środowiskową

· Wniosek o Decyzję o Warunkach Zabudowy

· Wniosek o Decyzję o Warunkach Przyłączenia

 

W przypadku gdy sporządzenie raportu środowiskowego okaże się wymagane to inwestycja będzie musiała być odłożona na czas sporządzenia takiego raportu. To może trwać od 3 do 12 miesięcy. Raporty tego typu są najczęściej wymagane, jeśli teren objęty wnioskiem leży na obszarze chronionym.

 

Etap administracyjny realizujemy zdalnie tzn. opracowujemy wszystkie dokumenty i gotowe przekazujemy inwestorowi do podpisu i złożenia do odpowiednich urzędów.

Pozwolenie na budowę

Etap 2 - Pozwolenie na budowę zaczyna się od przygotowania mapy do celów projektowych oraz jej zarejestrowania. Następnie opracowujemy projekt budowlany i składamy wniosek o pozwolenia na budowę.

Ten etap trwa od 2 do 3 miesięcy w zależności od stopnia obciążenia naszych projektantów i ewentualnych uzgodnień administracyjnych Koszt nie obejmuje podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych).

Realizacja

1. Ustalenia na temat możliwości korzystnego finansowania budowy elektrowni.
2. Bieżące konsultacje i wsparcie w zakresie doboru sprzętu, stanowiącego podstawę elektrowni fotowoltaicznej.
3. Przygotowanie projektu wykonawczego oraz jego uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A.
4. Wsparcie w procesie uczestnictwa w aukcji OZE – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
5. Zamówienie wszystkich niezbędnych materiałów, w tym modułów fotowoltaicznych, inwerterów fotowoltaicznych, stacji transformatorowej, okablowania, systemu monitoringu CCTV, systemu monitoringu pracy elektrowni etc.
6. Budowa elektrowni:
• budowa ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej cynkowanej z bramą wjazdową,
• posadowienie konstrukcji wsporczej, montaż okablowania oraz montaż modułów fotowoltaicznych,
• wykonanie monitoringu CCTV,
• montaż inwerterów fotowoltaicznych oraz wykonanie okablowania DC,
• posadowienie, uzbrojenie oraz podłączenie stacji transformatorowej,
• wykonanie monitoringu pracy elektrowni,
• podłączenie elektrowni do sieci PGE.
9. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej, zgłoszenia do odbiorów PGE, dokonanie odbiorów i uruchomienie instalacji.
10. Wybór firmy ubezpieczeniowej oraz zgłoszenie koncesyjne, a także wybór podmiotu nabywającego energię z elektrowni.

Ten etap wyceniany jest indywidualnie w zależności od złożoności projektów i ustaleń z Inwestorem.

Potrzebujesz więcej informacji?

Etapy realizacji

Prawo do gruntu

Zakup nieruchomości lub dzierżawa gruntu.

Decyzja Środowiskowa

2 – 6 miesięcy

- Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

- Analizy środowiskowe, inwentaryzacja działki

- Raport środowiskowy (jeśli wymagany)

Kontrole środowiskowe: florystczna, entomologiczna,

herpetologiczna, ornitologiczna, teriologiczna, hiropterologiczna

Warunki Zabudowy

2 – 4 miesiące

- Opracowanie Plan zagospodarowania terenu instalacji

- Przygotowanie i złożenie wniosku

- Ten etap pomijamy gdy dla działki określono MPZP

z przeznaczeniem pod elektrownie fotowoltaiczną

Warunki Przyłączenia

4 miesiące

– Przygotowanie schematu elektrycznego instalacji

– Analiza produktywności instalacji w PV*SOL

– Przygotowanie wniosku

Pozwolenie na budowę

2 - 3 miesiące

– Przygotowanie i zatwierdzenie mapy do celów projektowych

– Przygotowanie projektu budowlanego oraz wniosku

Uczestnictwo w aukcjach OZE? - Decyzja biznesowa

– Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia projektu do aukcji

Przygotowanie projektu wykonawczego

2 miesiące

– uzgodnienie u operatora sieci

dystrybucyjnej

Zamówienie materiałów oraz budowa elektrowni

2 miesiące

Odbiory, testy i sprawdzenia

1 tydzień

Uruchomienie instalacji

– wystąpienie z wnioskiem o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Nasze przemyślenia

3.

Proces przygotowania do budowy powinien rozpocząć się sprawnie, tak aby móc uczestniczyć jeszcze w tegorocznej aukcji OZE – w przypadku podjęcia decyzji biznesowej o uczestnictwie.

 

2.

Dlatego tak istotne jest prawidłowe wykonanie instalacji w oparciu o osprzęt cechujący się wieloletnią gwarancją producenta. Razem taki sprzęt wybierzemy.

 

1.

Elektrownia fotowoltaiczna jest budowlą przemysłową, której podstawowym zadaniem jest bezawaryjne i trwałe przynoszenie dochodu inwestorowi.

 

7

lat

Szacowany okres zwrotu z inwestycji, przy założeniu uczestnictwa w aukcji OZE i spadku cen w tych aukcjach (aktualna maksymalna cena aukcyjna 326 zł/MWh). W przypadku sprzedaży na rynku (poza systemem aukcyjnym), okres zwrotu może okazać się krótszy, acz obarczony ryzykiem.